Domaša Camp Glamp

Camp & Glamp

  • Glamping = glamorous camping, z anglického výrazu pre pôvabné, očarujúce stanovanie. Je to spojenie kempovania a trávenia času v prírode s komfortom a výdobytkami modernej doby.
  • Zjednodušene sa dá charakterizovať ako stanovanie v peknej prírode, avšak pod stanom s pevnou podlahou a posteľou.
  • Pôvodne vzniklo vo Veľkej Británii a USA na začiatku 21. storočia ako odpoveď na uniformný a masový turizmus. Odtiaľ sa rozšíril veľmi rýchlo po celom svete, aj k nám na Domašu
  • V súčasnosti je glamping najrýchlejšie rastúcim segmentom turizmu a neustále vznikajú jeho nové formy (safari camping, ecotourism, atď.)
  • Glamping je jedna z ciest ako znovu prilákať a vzbudiť záujem verejnosti a najmä detí a mladých ľudí o kempovanie a trávenie voľného času v prírode.